Yếu tố nào quyết định bạn sẽ đầu tư vào công ty đó ? Có phải là triển vọng, tiềm năng của công ty và kể cả người lãnh đạo giỏi ? Tầm nhìn Onecoin có đầy đủ các yếu tố đó khiến bạn yên tâm khi đầu tư vào công ty. Nhà lãnh đạo Onecoin Ruja Igantova là một tiến sĩ Luật Đại học Oxford, bà thông minh, nhạy bén và là người lãnh đạo sáng suốt của cả tập đoàn Onecoin. Bà…