SẢN PHẨM

Danh sách các gói đầu tư Onecoin

Gói Utimate là gói cấp cao của onecoin với giá 118.000 EUR với nhiều ưu đãi dành cho nhà đầu tư.

– với giá 118,000 EUR

– Nhân đôi 7 lần từ nay đến 1/10 là nhân đôi xong 7 lần

Infinity = 3.400.000.000 VNĐ

Quyền lợi:

– Được Mining tự động ngay mà không cần chờ nhân đôi
– Được ưu tiên thấp hơn 1 so với độ khó hiện hành
– Được nhân đôi 07 lần, bắt buộc phải sử dụng Coinsafe.
– Gói này quyền lợi giống như Infinity +
– Gói này chỉ dành cho những Nhà Đầu Tư có hiểu biết, có kiến thức, có niềm tin về Onecoin, và đặc biệt là có tài chính.

Khả năng lợi nhuận từ 20-30 lần vốn sau 1 năm đầu tư và từ 40-50 lần vốn sau 2-3 năm đầu tư, thậm chí còn có thể lên đến hàng trăm lần.

Liên hệ tư vấn để có thêm thông tin

Chi tiết

Gói Premium Trader là gói sản phẩm cuối cùng cho những người quan tâm đến việc khai thác và cryptocurrency , nó bao gồm 6 cấp độ của chương trình giáo dục trực tuyến OneAcademy. Đặc điểm của gói này là khi nâng cấp từ Tycoon, bạn sẽ được khai thác Onecoin ngay mà không cần chờ nhân đôi.

Gói Primium Trader là gói sản phẩm cuối cùng cho những người quan tâm đến việc khai thác và cryptocurrency , nó bao gồm 6 cấp độ của chương trình giáo dục trực tuyến OneAcademy . Gói này dành cho những người muốn mang lại cho các kỹ năng kinh doanh cao cấp về cryptocurrency.

  • Giá: 13 750 EUR (397 tr)
  • 150 000 token miễn phí
  • 13 750 BV Điểm
  • Được Nhân đôi 03 lần (Nhận ngay 150.000 Token sau khi nạp tiền, sau khi nhân đôi 3 lần thì tổng số Token sẽ là 1.200.000 Token)

Primium Package (Đóng gói)

Tycoon + Premium = 598.400.000 VNĐ

Quyền lợi:

– Sau khi đóng gói 2 gói Tycoon (171,4r) và Primium (427,2tr) Tài khoản của bạn sẽ được nhân đôi 04 lần.
– Được Mining tự động ngay mà không cần chờ nhân đôi
– Được ưu tiên thấp hơn 1 so với độ khó hiện hành
– Nhận ngay 210.000 Token, Tổng số Token sau 04 lần nhân đôi là 3.360.000 Token.
– Gói này chỉ dành cho những Nhà Đầu Tư có hiểu biết, có kiến thức, có niềm tin về Onecoin, và đặc biệt là có tài chính.

Khả năng lợi nhuận từ 15-20 lần vốn sau 1 năm đầu tư và 30-40 lần Vốn sau 2-3 năm đầu tư.

Gói nay rất có lợi cho nhà đầu tư có khả năng tài chánh tốt, Liên hệ để được tư vấn kỹ hơn.

Chi tiết

Gói Infinity Trader là gói cấp cao của onecoin với giá 27.500 EUR với nhiều ưu đãi dành cho nhà đầu tư :

– 300 000 token miễn phí 300.000 BV Điểm – 6 500 OLP điểm hàng ngày *

Gói Infinity Trader là gói cấp cao của Onecoin  với nhiều ưu đãi dành cho nhà đầu tư :

– với giá 27.500 EUR (817tr)
– 300 000 token miễn phí
– 25.000 BV Điểm
– 6 500 OLP điểm hàng ngày *
– Nhân đôi 3 lần (Nhận ngay 300.000 khi nạp tiền, sau khi nhân đôi 3 lần, tổng số Token nhận được là 2.400.000 Token)

Khi Đóng Gói lại với nhau, bạn sẽ nhận được quyền lợi cao nhất:

Infinity Package (Đóng gói)

Tycoon + Premium + Infinity = 1.452.000.000 VNĐ

Quyền lợi:

Là sự kết hợp của Tycoon (171,4tr) + Premium (427,2tr) + Infinity (853,4tr) = 1.452.000.000 đ
– Được Mining tự động ngay mà không cần chờ nhân đôi
– Được ưu tiên thấp hơn 1 so với độ khó hiện hành
– Được nhân đôi 06 lần, nếu sử dụng Coinsafe thì được nhân đôi 07 lần
– Nhận ngay 510 Token khi nạp tiền, Tổng số Token sau 06 lần nhân đôi là 32.640.000 Token.
– Nếu bạn chọn Coinsafe (Gửi tiết kiệm Coin) 2 năm thì được nhân đôi 7 lần, TC Token nhận được là 65.280.000 Token)
– Gói này chỉ dành cho những Nhà Đầu Tư có hiểu biết, có kiến thức, có niềm tin về Onecoin, và đặc biệt là có tài chính.

Khả năng lợi nhuận từ 20-30 lần vốn sau 1 năm đầu tư và từ 40-50 lần vốn sau 2-3 năm đầu tư, thậm chí còn có thể lên đến hàng trăm lần.

Liên hệ tư vấn để có thêm thông tin

Chi tiết

Tycoon Trader là gói đăng ký cao thứ hai trong hệ thống OneCoin tương ứng với tất cả 6 cấp độ của chương trình đào tạo trực tuyến về Tài chính của OneAcademy. Gói này trang bị cho người tham gia những kiến thức và kỹ năng cao nhất, đồng thời mang lại lợi nhuận lớn nhất từ việc khai thác và kinh doanh đồng tiền điện tử OneCoin.

Gói Tycoon Trader giá 7.500 Euro (Tương đương 233,4tr).

Đặc điểm:

– Gói Tycoon (VIP) được nhận 6 khóa học tài chính trực tuyến
– Được 2 lần nhân đôi Token (Nhận ngay 81.818 Token khi nạp tiền, sau 2 lần nhân đôi nhận tổng cộng 327.272 Token)
– Được Mining (Khai Thác Coin) ngay lập tức mà không cần chờ nhân đôi
– Sau khi nhân đôi, Token vẫn tự động về, và cũng được tự động đi Mining ngay.
Quyền Lợi Kết Nối Nhà Đầu Tư Mới
Tập đoàn Onecoin chi vào các hoạt động Marketing nhằm nhanh chóng tạo một cộng đồng lớn trên toàn thế giới sử dụng đồng tiền Onecoin trong giao dịch thanh toán.
  + Hoa hồng giới thiệu trực tiếp 10%
  + Hoa Hồng Hệ Thống 10%
  + Hoa hồng Cộng hưởng: 10% Hoa Hồng Hệ Thống của  F1, 10% F2, 20% F3, 25% F4.
=> Đầu Tư Gói này sau 8 tháng sẽ có thể Bán Coin dần để thu hồi vốn. Khả năng lợi nhuận từ 12-15 lần vốn sau 1 năm đầu tư.
Liên Hệ để biết thêm thông tin chi tiết
Chi tiết

Tycoon Trader là gói đăng ký cao thứ hai trong hệ thống OneCoin tương ứng với tất cả 5 cấp độ của chương trình đào tạo trực tuyến về Tài chính của OneAcademy. Gói này trang bị cho người tham gia những kiến thức và kỹ năng cao nhất, đồng thời mang lại lợi nhuận lớn nhất từ việc khai thác và kinh doanh đồng tiền điện tử OneCoin.

Gói Tycoon Trader giá 5.500 Euro (Tương đương 171,4tr)

Đặc điểm:
– Gói Tycoon (VIP) được nhận 5 khóa học tài chính trực tuyến
– Được 2 lần nhân đôi Token (Nhận ngay 60.000 Token khi nạp tiền, sau 2 lần nhân đôi nhận tổng cộng 240.000 Token)
– Chờ nhân đôi đủ 2 lần mới Mining (nếu Mining ngay sẽ không được nhân đôi)
Quyền Lợi Kết Nối Nhà Đầu Tư Mới
Tập đoàn Onecoin chi vào các hoạt động Marketing nhằm nhanh chóng tạo một cộng đồng lớn trên toàn thế giới sử dụng đồng tiền Onecoin trong giao dịch thanh toán.
  + Hoa hồng giới thiệu trực tiếp 10%
  + Hoa Hồng Hệ Thống 10%
  + Hoa hồng Cộng hưởng: 10% Hoa Hồng Hệ Thống của  F1, 10% F2, 20% F3, 25% F4.
=> Đầu Tư Gói này sau 6 tháng sẽ có thể Bán Coin dần để thu hồi vốn. Khả năng lợi nhuận từ 10-15 lần vốn sau 1-2 năm đầu tư.
Liên Hệ để biết thêm thông tin chi tiết
Chi tiết

Pro Trader là gói đăng ký dành cho nhà quản lý chuyên nghiệp trong hệ thống OneCoin. Được tham dự tương ứng các mức độ 1, 2 và 3 của chương trình đào tạo trực tuyến về Tài chính của OneAcademy. Sau khi hoàn tất các khóa học này bạn sẽ đạt được những kỹ năng giao dịch trung gian và mang lại lợi nhuận tương đối từ việc khai thác và kinh doanh đồng tiền điện tử OneCoin.

Gói Executive Trader giá  3530 Euro

Executive Trader là gói đăng ký dành cho nhà điều hành trong hệ thống One Coin. Được tham dự tương ứng các mức độ 1, 2, 3 và 4 của chương trình đào tạo trực tuyến về Tài chính của OneAcademy. Gói này trang bị cho người tham gia những kiến thức và kỹ năng tổng quát, đồng thời mang lại lợi nhuận một cách đáng kể từ việc khai thác và kinh doanh đồng tiền điện tử OneCoin.

Đặc điểm:
– Gói Executive Trader được nhận 4 khóa học tài chính trực tuyến
– Được 1 lần nhân đôi Token (tổng 60000 token)
– Chờ nhân đôi mới Mining (nếu Mining ngay sẽ không được nhân đôi)
– Quyền lợi xây dựng hệ thống:
+ Hoa hồng trực tiếp 10%
+ Hoa hồng cân nhánh 10%
+ Hoa hồng lãnh đạo F1 – F2 – F3  –>  10% – 10% – 20%
=> Lợi Nhuận tối thiểu 8 lần sau 1 NĂM.

Chi tiết

Pro Trader là gói đăng ký dành cho nhà quản lý chuyên nghiệp trong hệ thống OneCoin. Được tham dự tương ứng các mức độ 1, 2 và 3 của chương trình đào tạo trực tuyến về Tài chính của OneAcademy. Sau khi hoàn tất các khóa học này bạn sẽ đạt được những kỹ năng giao dịch trung gian và mang lại lợi nhuận tương đối từ việc khai thác và kinh doanh đồng tiền điện tử OneCoin.

Gói Pro Trader giá 1100 Euro (Tương đương 35tr VND)

Pro Trader là gói đăng ký dành cho Thương Gia trong hệ thống OneCoin. Được tham dự tương ứng các mức độ 1, 2 và 3 của chương trình đào tạo trực tuyến về Tài chính của OneAcademy. Sau khi hoàn tất các khóa học này bạn sẽ đạt được những kỹ năng giao dịch trung gian và mang lại lợi nhuận tương đối từ việc khai thác và kinh doanh đồng tiền điện tử Onecoin.

Đặc điểm:
– Gói Pro Trader được nhận 3 khóa học tài chính trực tuyến
– Được 1 lần nhân đôi Token (Nhận ngay 10.000 token khi đăng ký và sau khi nhân đôi sẽ thành 20.000Token)
– Chờ nhân đôi mới Mining (nếu Mining ngay sẽ không được nhân đôi)

Quyền Lợi Kết Nối Nhà Đầu Tư Mới
Tập đoàn Onecoin chi vào các hoạt động Marketing nhằm nhanh chóng tạo một cộng đồng lớn trên toàn thế giới sử dụng đồng tiền Onecoin trong giao dịch thanh toán.
  + Hoa hồng giới thiệu trực tiếp 10%
  + Hoa Hồng Hệ Thống 10%
  + Hoa hồng Cộng hưởng: 10% Hoa Hồng Hệ Thống của  F1 và F2
=> Đầu Tư Gói này sau 6 tháng sẽ có thể Bán Coin để thu hồi vốn. Khả năng lợi nhuận từ 6-8 lần vốn sau 1 năm đầu tư.
Liên Hệ để biết thêm thông tin chi tiết
Chi tiết

Trader là gói đăng ký dành người học về tài chính ở mức độ đầu tiên. Là chương trình cơ bản giới thiệu về tài chính, kinh doanh, cung cấp cho học viên các tài liệu đọc trực tuyến, các bài thuyết trình qua video, các bài kiểm tra và chứng nhận để bắt đầu khám phá về các Phương Thức Thanh toán mới.

Gói Trader giá 550 Euro (Tương Đương 17,9tr VNĐ)

Trader là gói đăng ký dành cho Khởi Nghiệp trong hệ thống Đầu Tư OneCoin. Được tham dự tương ứng các mức độ 1 và 2 của chương trình đào tạo trực tuyến về Tài chính của OneAcademy. Gói này dành cho những người muốn bắt đầu học về giao dịch với các loại tài sản như vàng, đồng và tiền điện tử.
Đặc điểm:
– Gói Trader được nhận 2 khóa học tài chính trực tuyến
– Được 1 lần nhân đôi Token (Nhận ngay 5000 token khi đăng ký và sau khi nhân đôi sẽ thành 10.000Token)
– Chờ nhân đôi mới Mining (nếu Mining ngay sẽ không được nhân đôi)
Quyền Lợi Kết Nối Nhà Đầu Tư Mới
Tập đoàn Onecoin chi vào các hoạt động Marketing nhằm nhanh chóng tạo một cộng đồng lớn trên toàn thế giới sử dụng đồng tiền Onecoin trong giao dịch thanh toán.
  + Hoa hồng giới thiệu trực tiếp 10%
  + Hoa Hồng Hệ Thống 10%
  + Hoa hồng Cộng hưởng: 10% Hoa Hồng Hệ Thống của  F1
=> Đầu Tư Gói này sau 6 tháng sẽ có thể Bán Coin để thu hồi vốn. Khả năng lợi nhuận từ 4-5 lần vốn sau 1 năm đầu tư.
Liên Hệ để biết thêm thông tin chi tiết
Chi tiết

Starter là gói đăng ký dành người học về tài chính ở mức độ đầu tiên. Là chương trình cơ bản giới thiệu về tài chính, kinh doanh, cung cấp cho học viên các tài liệu đọc trực tuyến, các bài thuyết trình qua video, các bài kiểm tra và chứng nhận để bắt đầu khám phá về các chuyển đổi.

Starter giá 140 Euro (4,3 tr VNĐ)

Starter là gói đăng ký onecoin dành người học về tài chính ở mức độ đầu tiên. Là chương trình cơ bản giới thiệu về tài chính, kinh doanh, cung cấp cho học viên các tài liệu đọc trực tuyến, các bài thuyết trình qua video, các bài kiểm tra và chứng nhận để bắt đầu khám phá về các chuyển đổi.
Đặc điểm:
– Gói Strater được nhận 1 khóa học tài chính trực tuyến
– Được 1 lần nhân đôi Token (tổng 1000 token)
– Chờ nhân đôi mới Mining (nếu Mining ngay sẽ không được nhân đôi)
Quyền lợi xây dựng hệ thống:
  + Hoa hồng trực tiếp 10%
=> Lãi tối thiểu 2-3 lần VỐN ĐẦU TƯ sau 6 tháng.
Chi tiết
Danh mục các gói đầu tư Onecoin
Danh mục các gói đầu tư Onecoin
GIỚI THIỆU
Tập đoàn OneCoin với vốn hóa trên 20 tỷ USD (tháng 11/2016) giúp cho hàng triệu người giao dịch tài chính với chi phí thấp , không biên giới và kết nối họ với thế giới tài chính. OneCoin đã phát triển một cơ sở khách hàng toàn cầu gồm hàng triệu người tại hơn 195 quốc gia và 6 châu lục , không bị chính phủ quản lý.