Sharing is caring!

ĐỒNG TIỀN ĐIỆN TỬ ONECOIN LÀ GÌ ?

        OneCoin là một loại tiền tệ kỹ thuật số, dựa vào mật mã và tạo ra thông qua một quá trình được
gọi là ‘khai thác’. Cũng giống như dãy số trên tờ tiền giấy, mỗi đồng tiền kỹ thuật số là duy nhất.

       Không giống như tiền giấy của các ngân hàng được in ra bất kỳ khi nào họ muốn , số lượng tiền
Onecoin là hữu hạn , không thể in thêm , đảm bảo đồng tiền không bị ảnh hưởng bởi lạm phát và
không thể làm giả. Cryptocurrency không bị quản lý bởi bất kỳ quốc gia hay ngân hàng trung ương
nào, giá trị của đồng tiền chỉ bị phụ thuộc vào các yếu tố cung cầu.

      Khi gia nhập OneCoin, người sử dụng trở thành một phần của một mạng lưới toàn cầu của hàng
triệu thợ mỏ OneCoin, người ta có thể lựa chọn những cách khác nhau để sử dụng Onecoin của họ.
Bạn có thể khai thác những đồng xu và được hưởng lợi từ giá trị của nó. Bạn cũng có thể thực hiện
thanh toán và chuyển tiền đến và đi từ bất kỳ nơi nào trên thế giới.

    Cũng như những đồng tiền điện tử khác Công ty Onelife sử dụng công nghệ Blockchain để tạo
ra đồng Onecoin nhưng điểm khác biệt và độc đáo của OneCoin là thiết lập một tiêu chuẩn MINH
BẠCH CHỐNG RỬA TIỀN bằng cách lưu trữ thông tin KYC vào chuỗi khối Blockchain của mình.
Ngoài ra công nghệ tiên tiến của Blockchain này giúp các giao dịch được thực hiện mỗi phút thay
vì 10 phút, nhanh hơn gấp 60 lần so với Blockchain của đồng Bitcoin. Do đó đồng Onecoin đáp
ứng được các nhu cầu sims freeplay hacks cao cấp của khách hàng và thương gia .

Với số lượng là 120 tỷ đồng tiền, OneCoin đã trở thành đồng tiền dự trữ lớn nhất thế giới.

Comments

comments